57 - 63 jaar : verwerken en helen (2006-2012)

Vertaalslag

Foto: Wat mij betreft moet de... Wat mij betreft moet de onderste steen boven om het werkveld Verlaat Verdriet verder ‎te ontsluiten en de vertaalslag te maken naar een goed hulpaanbod en adequate support. ‎Verlaat Verdriet is heel gewoon! Verlate rouw is heel natuurlijk!‎

Foto: Subcircle - https://www.flickr.com/photos/subcircle/500995147/

Uitgeverij

Foto: Het Verlaat Verdriet... Het Verlaat Verdriet (Ver)Werkboek is nu beschikbaar. Het boek, dat ik natuurlijk in ‎eigen beheer heb uitgegeven, wordt met enthousiasme ontvangen. Veel complimenten ‎krijg ik, met name voor de didactische aanpak, de overzichtelijke vorm, het uiterlijk, en ‎bovenal: voor de inhoud en de herkenbaarheid van het boek. 'Geweldig boek, daar kun ‎je wat mee.' Mijn Verlaat Verdriet-werk klopt.‎

Foto: Teruggaan, om verder te... Teruggaan, om verder te kunnen komt uit. Een klein toegankelijk boek dat Verlaat Verdriet-thema's zichtbaar maakt aan de hand van de Verlaat Verdriet-theorie die ik tot nu toe heb ontwikkeld. Onderbouwd aan de hand van citaten uit ervaringsverhalen van Verlaat Verdriet-ers.

Kanker in dubbele herhaling

Foto: De ervaringen met de... De ervaringen met de borstkanker van 12 jaar geleden geven mij de gelegenheid totaal ‎anders om te gaan met de kanker en de nabehandelingen. Waar mogelijk ga ik door met ‎mijn werk. Gedwongen rust geeft me gelegenheid nieuw aanbod te ontwikkelen: de ‎jaartraining 'De kunst van het verbinden bij Verlaat Verdriet' en online support.‎

Foto: Terschelling biedt me in deze... Terschelling biedt me in deze tijd de rust en de ruimte om te herstellen. Waar mogelijk ‎ga ik door met mijn werk. De hersteltijd biedt me beide keren de tijd en de ruimte om ‎inspiratie op te doen voor nieuwe plannen.‎

Verwerken en helen

Foto: Samen met Geerte Cammeraat... Samen met Geerte Cammeraat ontwikkel ik de jaartraining 'De kunst van het verbinden ‎bij Verlaat Verdriet'. In de loop van 2010 gaan we van start met de eerste groepen van ‎deze jaartraining.‎

Foto: Het structuren, en vervolgens... Het structuren, en vervolgens het schrijven, van de website Verlaat Verdriet.nu draagt in ‎grote mate bij aan het ontstaan van het concept Verlaat Verdriet: verwerken en helen®. ‎Nieuw aanbod dient zich aan, bestaand aanbod krijgt een nieuwe, duidelijker plaats in ‎het grotere geheel.‎

Foto: De basisworkshop Verlaat... De basisworkshop Verlaat Verdriet, de workshop waarmee het Verlaat Verdriet-werk ooit ‎begon, krijgt een eigen plaats in dit concept.‎

Foto: De introductiecursus Voor de... De introductiecursus Voor de verandering is een introductie-cursus die Verlaat Verdriet-‎ers een laagdrempelige mogelijkheid biedt kennis te maken met mijn visie op Verlaat ‎Verdriet en de diverse mogelijkheden die ik Verlaat Verdriet-ers bied om samen aan het ‎werk te gaan.‎

Verlaat Verdriet Nu‎

Foto: Eind december 2012 gaat de... Eind december 2012 gaat de nieuwe site online. Deze Verlaat Verdriet-site is een ‎informatieve en omvangrijke website, die veel achtergrondinformatie biedt over de ‎gevolgen van jong ouderverlies en de mogelijkheden voor verlate rouw. Zowel aan ‎Verlaat Verdriet-ers als aan hulpverleners en therapeuten.‎