57 - 63 jaar : verwerken en helen (2006-2012)

Vertaalslag

In deze tijd krijgt de pionier in mij steeds meer ruimte om het gebied van Verlaat Verdriet en verlate rouw verdergaand te ontsluiten.

Foto: Wat mij betreft moet de...

Wat mij betreft moet de onderste steen boven om het werkveld Verlaat Verdriet verder ‎te ontsluiten en de vertaalslag te maken naar een goed hulpaanbod en adequate support. ‎Verlaat Verdriet is heel gewoon! Verlate rouw is heel natuurlijk!‎

Foto: Subcircle - https://www.flickr.com/photos/subcircle/500995147/

<= Klik op een foto voor meer informatie
U kunt ook gebruik maken van de tabtoets om naar de foto's toe te navigeren.

Uitgeverij

Mijn voornemen om mijn, op jarenlange ervaring gebaseerde, kennis van Verlaat Verdriet en verlate rouw in boekvorm door te geven is werkelijkheid geworden.

Foto: Het Verlaat Verdriet... Foto: Teruggaan, om verder te...

Het Verlaat Verdriet (Ver)Werkboek is nu beschikbaar. Het boek, dat ik natuurlijk in ‎eigen beheer heb uitgegeven, wordt met enthousiasme ontvangen. Veel complimenten ‎krijg ik, met name voor de didactische aanpak, de overzichtelijke vorm, het uiterlijk, en ‎bovenal: voor de inhoud en de herkenbaarheid van het boek. 'Geweldig boek, daar kun ‎je wat mee.' Mijn Verlaat Verdriet-werk klopt.‎

Teruggaan, om verder te kunnen komt uit. Een klein toegankelijk boek dat Verlaat Verdriet-thema's zichtbaar maakt aan de hand van de Verlaat Verdriet-theorie die ik tot nu toe heb ontwikkeld. Onderbouwd aan de hand van citaten uit ervaringsverhalen van Verlaat Verdriet-ers.

<= Klik op een foto voor meer informatie
U kunt ook gebruik maken van de tabtoets om naar de foto's toe te navigeren.

Kanker in dubbele herhaling

Opnieuw word ik – tot twee maal toe - geconfronteerd met borstkanker. Zowel in 2009 ‎als in 2011 is de kanker in een vroeg stadium ontdekt, maar ik moet er weer aan ‎geloven.‎

Foto: De ervaringen met de... Foto: Terschelling biedt me in deze...

De ervaringen met de borstkanker van 12 jaar geleden geven mij de gelegenheid totaal ‎anders om te gaan met de kanker en de nabehandelingen. Waar mogelijk ga ik door met ‎mijn werk. Gedwongen rust geeft me gelegenheid nieuw aanbod te ontwikkelen: de ‎jaartraining 'De kunst van het verbinden bij Verlaat Verdriet' en online support.‎

Terschelling biedt me in deze tijd de rust en de ruimte om te herstellen. Waar mogelijk ‎ga ik door met mijn werk. De hersteltijd biedt me beide keren de tijd en de ruimte om ‎inspiratie op te doen voor nieuwe plannen.‎

<= Klik op een foto voor meer informatie
U kunt ook gebruik maken van de tabtoets om naar de foto's toe te navigeren.

Verwerken en helen

Patronen die zich gedurende mijn jarenlange ervaring met Verlaat Verdriet en biografisch ‎werk hebben ontwikkeld worden zichtbaarder en vallen meer en meer samen tot ‎hanteerbare structuren.
Deze experience-based kennis breng ik onder in het concept Verlaat Verdriet: verwerken ‎en helen ®, een samenhangend en overdraagbaar aanbod voor (zelf)hulp.‎

Foto: Samen met Geerte Cammeraat... Foto: Het structuren, en vervolgens... Foto: De basisworkshop Verlaat... Foto: De introductiecursus Voor de...

Samen met Geerte Cammeraat ontwikkel ik de jaartraining 'De kunst van het verbinden ‎bij Verlaat Verdriet'. In de loop van 2010 gaan we van start met de eerste groepen van ‎deze jaartraining.‎

Het structuren, en vervolgens het schrijven, van de website Verlaat Verdriet.nu draagt in ‎grote mate bij aan het ontstaan van het concept Verlaat Verdriet: verwerken en helen®. ‎Nieuw aanbod dient zich aan, bestaand aanbod krijgt een nieuwe, duidelijker plaats in ‎het grotere geheel.‎

De basisworkshop Verlaat Verdriet, de workshop waarmee het Verlaat Verdriet-werk ooit ‎begon, krijgt een eigen plaats in dit concept.‎

De introductiecursus Voor de verandering is een introductie-cursus die Verlaat Verdriet-‎ers een laagdrempelige mogelijkheid biedt kennis te maken met mijn visie op Verlaat ‎Verdriet en de diverse mogelijkheden die ik Verlaat Verdriet-ers bied om samen aan het ‎werk te gaan.‎

<= Klik op een foto voor meer informatie
U kunt ook gebruik maken van de tabtoets om naar de foto's toe te navigeren.

Verlaat Verdriet Nu‎

Het is tijd geworden mijn kennis van Verlaat Verdriet en verlate rouw zichtbaarder te ‎maken, toegankelijker en open. In samenwerking met Juliette Reinders Folmer krijgt ‎www.verlaatverdriet.nuLink opent in een nieuw venster vorm.‎

Foto: Eind december 2012 gaat de...

Eind december 2012 gaat de nieuwe site online. Deze Verlaat Verdriet-site is een ‎informatieve en omvangrijke website, die veel achtergrondinformatie biedt over de ‎gevolgen van jong ouderverlies en de mogelijkheden voor verlate rouw. Zowel aan ‎Verlaat Verdriet-ers als aan hulpverleners en therapeuten.‎

<= Klik op een foto voor meer informatie
U kunt ook gebruik maken van de tabtoets om naar de foto's toe te navigeren.